Ik wil mensen en organisaties ondersteunen in het (her)vinden van hun werkelijke krachten en bij het in vrijheid kunnen maken van keuzes. Leidraad hierbij is het bevorderen van het welzijn, ontwikkeling en gezondheid.

Marjanne van Esveld
Marjanne van EsveldTrainer & Coach

Ik ga ervan uit dat ieder mens de potentie en kracht in zich heeft om eigen oplossingen te vinden in het leven. Iedereen is anders en iedereen maakt hierin een ander traject door. Heb je begeleiding nodig? Mijn begeleiding is gericht op het vinden van deze oplossingen. Ik ondersteun in het aanboren van de eigen kracht en inzet van eigen competenties, zodat je leert met de eigen uitdagingen en vragen om te gaan. Je leert daarbij om autonoom en toekomstgericht in het leven te staan. De persoonlijke (veer)kracht ontwikkelt zich vanuit je eigen kracht en in de interactie met anderen.

Over de Veerkracht

Ik startte de Veerkracht in april 2015 vanuit de wens mijn expertise in te zetten en bij mensen aan te sluiten die zich willen verdiepen in hun persoonlijke of professionele ontwikkeling.

Ik breng mensen in dialoog met zichzelf en met anderen. Door reflectie, analyse en oefening wordt de persoonlijke en professionele ontwikkeling gestimuleerd. Mijn kracht is verbinden, zowel thema’s als personen. Het uitgangspunt is vraaggericht werken en competenties versterken. Dit doe ik met enthousiasme en toewijding.

Ik weet mijn praktische werkervaring uit de verpleging, kinderopvang, onderwijs, trainerswerk en coaching te combineren met theoretische kennis. Ik heb een gedegen theoretische achtergrond. Zo studeerde ik o.a. af als Master Jeugdzorg en als coach en teamcoach. Blijven leren en ontwikkelen is een persoonlijk motto.

Ervaring

Ik deed in mijn werk een brede ervaring op in:

  • Ontwikkeling en uitvoering trainingen, waarin aandacht voor reflectie, groei en communicatie.
  • In het bijzonder trainingen gerelateerd aan de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, Voor vele beroepsgroepen  en voor vrijwilligers.
  • Coachingsvaardigheden op persoonlijk en teamniveau, in trainingstrajecten.
  • Beleidsadviseur bij gemeentes en organisaties bij implementatie wet meldcode en regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • Vertalen van actuele ontwikkelingen – zoals de introductie van de meldcode en het werken van de regiovisie huiselijk geweld van gemeenten – naar producten (tools en trainingen) op een strategisch, tactisch en uitvoerend niveau in organisaties.
  • Ontwikkelen en begeleiden van multidisciplinaire netwerken van aandachtfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling.

Samenwerking

Ik werk zelfstandig, maar ook samen met collega-trainers en -adviseurs. Ik werk samen in de volgende netwerkverbanden:
Movisie: Ik ben gecertificeerd trainer bij Movisie en heeft de licentie om de trainingen “Werken met de meldcode” te geven. In een trainerscollectief van Movisie houd ik mijn kennis en vaardigheden op peil.
Aicha coaching en training:  Ik werk veel samen met mijn oud collega Aicha el Ouardani. Samen kunnen we grotere opdrachten aannemen en via intervisie en uitwisseling houden we elkaar scherp.
LPBO:  Het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling (LPBO)  heeft als doel ouderenmishandeling te voorkomen, te signaleren en te bestrijden. Het LPBO bestaat uit beleidsmakers, uitvoerders en andere betrokkenen bij de bestrijding van ouderenmishandeling en wordt ondersteund door Movisie.
Preventief op Maat: Ik werk met oud-collega’s samen in de netwerkorganisatie Preventief op Maat: een netwerk voor preventie, gericht op opvoed- en opgroeiondersteuning. Zie www.preventiefopmaat.nl.
CRKBO
De Veerkracht is een CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) geregistreerde instelling en voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Hierdoor is de Veerkracht vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting (BTW).

 

Over de naam de Veerkracht

De Veerkracht staat  symbool voor de spankracht van mensen om te verduren en de mogelijkheid om zich weer krachtig te positioneren, maar  is ook een knipoog naar mijn vier mannen van der Veer, die mijn leven elke dag kleur geven.