Ieder mens heeft de potentie en kracht in zich om eigen oplossingen te vinden in het leven. Iedereen is anders en iedereen maakt hierin een ander traject door. Heb je een steuntje in de rug nodig?  Mijn begeleiding is gericht op het vinden van deze oplossingen, in het aanboren van deze  eigen kracht, zodat je leert met je eigen uitdagingen en vragen om te gaan.

“Soms keek de eekhoorn in de spiegel naast zijn deur en wist niet wat hij denken moest van zichzelf”.

Toon Tellegen

Personal coaching

Iedereen kent wel momenten van het even niet meer weten. Je praat erover met collega’s, vrienden of familie, je denkt er zelf nog even over na en je kunt weer verder. Er zijn ook zaken waar je mee rond kan blijven lopen, gaat piekeren, waar je last van hebt.

Dan kan  een coachingstraject de aangewezen weg zijn: als je wilt sparren over een (werk)probleem, het gevoel hebt dat je in kringetjes ronddraait, bezig bent met wat je verder (in je werk) wilt, of de balans in je leven  wilt verbeteren, kunnen we samen jouw  vragen en gedachten op een rijtje zetten. Door onderzoek krijg je inzicht in je functioneren, drijfveren, krachten en valkuilen. Door het vergroten van inzicht krijg je meer mogelijkheden om bewuster keuzes te maken en tot verandering te komen.

Duur: na een intake (en een wederzijdse klik) wordt een coachingsplan opgesteld

Coaching is geen therapie, er wordt gewerkt vanuit het ’”hier en nu” om vervolgens de link te leggen met het “daar en dan”.

Teamcoaching

Door middel van teamcoaching kan het functioneren van teams worden verbeterd. Mensen kunnen in teamverband prestaties leveren die ze alleen nooit voor elkaar krijgen. Samenwerken kan tegelijkertijd ook heel lastig zijn.

Omdat er in alle subtiliteit verschillen tussen de teamleden zijn in het team. Door zaken bespreekbaar te maken en te leren respectvol om te gaan met collega’s – die anders zijn en die zaken anders aanpakken- wordt gewerkt aan een veilig team. Door de inzet van de individuele kwaliteiten van de teamleden en committeren aan gemeenschappelijke doelen wordt de effectiviteit van het team vergroot.

Duur: na een intake (en een wederzijdse klik) wordt een teamcoachingsplan op maat opgesteld

Oplossingsgerichte intervisie

Intervisie is een methode waarmee collega’s elkaar helpen om beter te worden in hun werk. Dit gebeurt meestal in een intervisiegroep. De leden van de groep komen op vrijwillige en gelijkwaardige basis regelmatig samen.

De deelnemers behandelen problemen die zich op de werkvloer voordoen. Hieronder vallen bijvoorbeeld vakinhoudelijke, ‘technische’ kwesties maar ook problemen die met het persoonlijk functioneren te maken hebben.  Er wordt gewerkt vanuit oplossingsgerichte intervisie.

Deze intervisie volgt elke sessie de volgende stappen:

  • wat gaat goed, wat is al geprobeerd, wat hielp;
  • doelformulering en voorbeelden van hoe het kan worden;
  • zoeken naar uitzonderingen en schaalvragen;
  • wat is er nodig om een stap vooruit te komen op de schaal;
  • feedback geven en afspraken, maken voor de volgende keer.

Oplossingsgerichte intervisie vergroot professionaliteit door

  • aansluiten bij de belevingswereld van de deelnemers binnen hun culturele leefwereld;
  • krachten van de deelnemers zichtbaar te maken en te versterken;
  • het zelf oplossend vermogen van de deelnemers te vergroten;
  • zelfvertrouwen en een gevoel van eigenwaarde te bevorderen;
  • zelfredzaamheid te stimuleren.

Duur: na een intake (en een wederzijdse klik) wordt een intervisieplan op maat opgesteld