Alles begint met een goed plan en een besluit. Een onderbouwd beleid en een goed  implementatieplan zijn randvoorwaarde voor de uitvoering in de praktijk. Graag denk ik mee!

Beleidsadvies

Op de vele aspecten, die een beleidsadvies kunnen omvatten, kan de-veer-kracht ondersteuning bieden. De-veer-kracht zowel op inhoud als proces beleidsadvies geven. Er kan onderzoek worden uitgevoerd. In co-creatie met betrokken partijen kan een weloverwogen keuze worden gemaakt en een plan met visie en draagvlak ontwikkeld worden. Voor de vertaalslag naar de praktijk kan een scholingsplan voor betrokkenen worden opgesteld.

Ruime ervaring is opgedaan in de implementatie en borging van de meldcode en de regiovisie huiselijk geweld, zowel bij gemeenten als organisaties.  En daaraan gekoppeld het opstellen van scholingsplannen.